Aqua~Jorinda © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 


GIE-vatten

Har du fel sammansättning på vattnet eller vill förbättra det kommunala

ledningsvattnet? GIE-vattenaktiveraren löser enkelt ditt problem.

Utan filter och underhåll. Ett enkelt sätt att höja din livskvalitet.

 

Lagstiftningen accepterar följande i våra livsmedel: konserveringsmedel, antioxidationsämnen, färgämnen, mjukgörare, stabilisatorer, smakförstärkare, emulgeringsämnen, insektsgifter, herbicider, fungicider, tungmetaller, avgaser, elektrosmog osv. Frågan är: Ska vi behöva ha det i vattnet också?!  Problemet (enl den moderna vattenforskningen) är att på grund av sin nätstruktur tar vattnet in information så länge som det rör sig eller flyter. Vatten har en sorts tankeförmåga, dvs det lagrar i sin nätstruktur minnet av samtliga ämnen som det varit i kontakt med ända sedan begynnelsen av vår Jord. Före vår civilisation utgjorde alla dessa möten som vattnet hade överhuvudtaget inga problem för dess biologiska system. Men för oss går det på samma sätt som för en trollkarlslärling. Vi kan inte mer befria oss från de andar som vi släppt loss. Med andra ord: Vattnet kommer ihåg! Ty vattnet lagrar minnet av kontakten med kadmium, bly, kvicksilver, östrogen, lösningsmedel, dio- xin, växtskyddsmedel, lack, förtunningssyror, röntgenkonstrastämnen, konstgödsel, fosfater, blek- medel, mjukmedel osv. Dessa minnen (frekvenser) finns kvar även efter filtrering. Från homeopatin vet vi att bärarsubstansen (vatten eller alkohol) innehåller frekvenser från ämnen som de tidigare varit i kontakt med. Dessa kan avläsas av biologiska system (människor, djur,växter) och utlösa reaktioner som om ämnet fortfarande skulle finnas kvar.

 

Detta får ödesdigra följder... Reningsverken måste varje år bli effektivare för att kunna hålla oss med någorlunda njutbart vatten. De filtrerar vattnet för att avlägsna skade- och giftämnen, med hjälp av kemiska och fysiska processer för att uppnå de gränsvärden som gäller i dag. Då är frågan: Är dessa även era gränsvärden? Varför vill då inte människor längre dricka det njutbara ledningsvattnet? Eftersom vårt informationssystem, näsan och smaknerverna varnar oss. De är skapta av naturen för att varna oss för skador. I stället försöker vi nu överlista våra smaknerver med kolsyra. Och vad säger smaknerverna om ledningsvattnet? Den så kallade tankeförmågan i det filtrerade vattnet, avläses av våra smaknerver som inte finner det gott längre. Detta är den så kallade informationsförgiftningen.

 

Lösningen: Vatten så friskt som från en kristallklar källa i fjällen. Obelastat källvatten är hälsosamt för människor, djur och växter. Det befriar och avgiftar bindväv och funktionsceller från slaggämnen, upplöser ämnesomsättningsgifter, sätter igång matsmältnings- och ämnesomsättningsprocessen samt aktiverar självhealingkraften.

Avsikten med GIE- vattenaktivatorn, enligt Peter Gross, är att ge människor möjlighet att få obelastat vatten i den homeopatiska bemärkelsen. På samma sätt som hälsomedvetna människor föredrar bio-produkter, erbjuder GIE-vattenaktivatorn en möjlighet, att komma i åtnjutande av ett vatten som är fritt från skadeämnesinformation, och berikat med biologiskt värdefull naturinformation.

 

GIE-vattnets effekter

 Vattnet som passerat genom aktiveraren blir mjukt och är energimässigt balanserat. Det hjälper till att rena kroppen istället för tvärt om. Om du har mycket kalk i vattnet så reduceras det och ledningar och maskiner håller bättre.

 

Jag har själv använt detta vatten sedan 2001 och tycker att det är helt fantastiskt. Djur som får välja mellan att dricka detta vatten eller vanligt kranvatten, väljer undantagslöst GIE-vattnet.

 

Du som är intresserad av att smaka och testa vattnets effekter är välkommen att hämta vatten gratis hos mig här i Brovall, Dala-Husby. Ta med dig lämpligt förvaringskärl. Det bästa är glasflaskor förstås, men plastdunk kan också gå om den är av ett bra material som inte ger smak. Ring gärna före så att jag är anträffbar.

 

 

GIE-vattenaktiverare MD 1000

GIE-vattenaktiveraren tillverkas och saluförs via det tyska företaget AQUA LIGRO och har funnits på den tyska marknaden sedan 1996. Företaget finns representerat i många länder över hela världen. Upphovsmannen, ingenjör Peter Gross baserar sin konstruktion på gamla hälso-läror, teknik och naturvetenskaplig forskning. Den tyska tidskriften Zeit Geist genomförde en marknadsöversikt över 22 olika vattenaktiverare, där framkom att GIE-aktivatorn är den i särklass mest avancerade. Den använder idag 15 olika verkningsprinciper, medan övriga aktivatorer utnyttjar en, två eller som mest tre olika principer.

 

GIE-vattenaktiveraren finns i olika storlekar. Den minsta är avpassad för lägenheter eller en- familjs hushåll. Den kan med fördel användas i hälsoinriktad verksamhet som ex vis i din mottagning, hälsohem eller butik.

 

Kapacitet 800 – 1300 liter/timme beroende på vattentryck  (OBS! Minst 4 kg:s tryck krävs)

Vikt: 6 kg       Storlek: längd 570 mm       Diameter: 90 mm

 

Är du intresserad av större modeller, begär offert.

 

Installeringen görs lodrätt, så nära huvudkranen som möjligt så att allt vatten i hushållet passerar genom den. Mycket av vattnets biologiska påverkan på oss sker vid bad och duschning, inte bara genom drickande och matlagning.

 

GIE-vattenaktiveraren saknar rörliga delar och filter, vilket gör den underhållsfri. Den ska inte anslutas till elnätet, utan måste monteras minst 1,5 m från huvudcentralen (proppskåpet). Installation bör utföras av behörig rörmokare, anvisningar medföljer. Aktiveraren ska inte byggas in i metallskåp eller liknande, eftersom det påverkar funktionen.

 

Leverans sker normalt inom två veckor efter bindande beställning. Betalning i förskott, dock senast vid leverans. Du har begränsad returrätt inom fyra veckor, för att kunna utnyttja den krävs att du kan visa att den monterats på korrekt sätt. Sex års garanti för fabrikationsfel.

 

GIE-vattenaktiveringsteknikens 15 verkningsprinciper

  1.  Uppdelning av vattenstrålen till två ledningar efter ingången i apparaten (enl Peter Gross)

  

2.  Vattnet virvlas genom skruvformade rör (Viktor Schauberger)

  

3.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast nordpol) av vattenmolekyler (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi

  

4.  Permanentmagnetiskt verkande jonisation av vattnet

  

5.  Permanentmagnetiskt verkande ändringar av kalkstukturen = mjukare vatten som är idealiskt för huden och kräver mindre tvättmedel

 

 6.  Vattnet virvlas 17 ggr med hjälp av en tryck-sug-zon, i tusendels sekundtakt (Viktor  Schauberger)

 

 7.  En 17 ggr växlande högtryck/lågtryck-zon, i tusendels sekundtakt, leder till att bakterier dör (Peter Gross)

 

 8.  Mellan och inom de 4 parallella vattenledande rören byggs starka elektromagnetiska fält upp. Det rinnande vattnet frigör joner utan tillförsel av teknisk ström (Peter Gross)

 

 9.  Virvlande genom magnetiskt åstadkommen polaritetsriktning (endast sydpol) av vattenmolekylerna (Patrick Flanagan) som i samband med datortomografi

 

10.  Informationsöverföring av mer än 10.000 materiella naturfrekvenser

 

11.  Informationsöverföring av immateriella naturfrekvenser, så som morgon/aftonrodnad, fullt dagsljus, fullmåne ljus, jordens magnetpuls, planeternas frekvenser osv.

 

12.  Höggradig isolering mot verkan av elektrosmog (Peter Gross)

 

13.  Syresättning av vattnet (ca 5-8%) utan tillförsel av konstgjort syre

 

14.  5 ggr orgonuppladdning (Wilhelm Reich)

 

15.  Höggradig energiaktivering av det flytande vattnet genom att endast använda material vars molekyler är likriktade (tachioniserade) (Peter Gross)

 

Dessa 15 verkningsprinciper arbetar samtidigt. Vattnet behöver ca 0,5 sekunder för att rinna genom GIE-vattenaktiveraren.

 

GIE-tekniken arbetar uteslutande med naturenergier. Inga rörliga delar och därmed inget slitage. Inget reparationsbehov ger hög garanti.